Vogelatlas Nederland

Grote Zaagbek


Latijnse naam

Mergus merganser

Engelse naam

Common Merganser

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal