Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Slangenarend


Latijnse naam

Circaetus gallicus

Engelse naam

Short-toed Snake Eagle

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde