Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

hybride Kuifeend x Tafeleend


Latijnse naam

Aythya fuligula x Aythya ferina

Engelse naam

Tufted Duck x Common Pochard

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde