Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

hybride Indische Gans x Grauwe Gans


Latijnse naam

Anser indicus x Anser anser

Engelse naam

Greylag Goose x Bar-headed Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde