Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

hybride gans


Latijnse naam

Anser / Branta spec x Anser / Branta spec.

Engelse naam

hybrid goose

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde