Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Waterral


Latijnse naam

Rallus aquaticus

English name

Water Rail

Broedparen 2013-2015

2800-4700

Winteraantallen 2013-2015

3000-6000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data