Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Scholekster


Latijnse naam

Haematopus ostralegus

Engelse naam

Eurasian Oystercatcher

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data