Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kanoet


Latijnse naam

Calidris canutus

Engelse naam

Red Knot

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data