Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Watersnip


Latijnse naam

Gallinago gallinago

English name

Common Snipe

Broedparen 2013-2015

1000-1500

Winteraantallen 2013-2015

10.000-20.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data