Vogelatlas Nederland

Groenpootruiter


Latijnse naam

Tringa nebularia

Engelse naam

Common Greenshank

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal