Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Groenpootruiter


Latijnse naam

Tringa nebularia

English name

Common Greenshank

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

20-30

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data