Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Steenloper


Latijnse naam

Arenaria interpres

English name

Ruddy Turnstone

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

4600-5700

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data