Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Pontische Meeuw


Latijnse naam

Larus cachinnans

English name

Caspian Gull

Broedparen 2013-2015

1-5

Winteraantallen 2013-2015

250-500

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data