Vogelatlas Nederland

Houtduif


Latijnse naam

Columba palumbus

Engelse naam

Common Wood Pigeon

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal