Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kuifaalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax aristotelis

Engelse naam

European Shag

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde