Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

IJsvogel


Latijnse naam

Alcedo atthis

English name

Common Kingfisher

Broedparen 2013-2015

400-1200

Winteraantallen 2013-2015

1500-4000

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data