Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Oeverzwaluw


Latijnse naam

Riparia riparia

English name

Sand Martin

Broedparen 2013-2015

20.000-30.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data