Status

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. Alle tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen.

Legenda broedseizoen

Vacante atlasblokken per provincie voor het broedseizoen

Drenthe0 Flevoland0
Friesland0 Gelderland0
Groningen0 Limburg0
Noord-Brabant0 Noord-Holland0
Overijssel0 Utrecht0
Zeeland0 Zuid-Holland0

De witte atlasblokken zijn nog voor beide seizoenen claimbaar (-1 blokken)

De gele atlasblokken zijn geclaimd

Voor de rode atlasblokken zijn nog aanvullingen gewenst (neem contact op met ADC)

In bruine atlasblokken is het onderzoek afgerond