Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Duinpieper


Latijnse naam

Anthus campestris

Engelse naam

Tawny Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data