Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Graspieper


Latijnse naam

Anthus pratensis

Engelse naam

Meadow Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen
berekening

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening