Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Oeverpieper


Latijnse naam

Anthus petrosus

English name

Eurasian Rock Pipit

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5000-10.000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data