Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Gele Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla flava

Engelse naam

Western Yellow Wagtail

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data