Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Engelse Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla flava flavissima

Engelse naam

Yellow Wagtail

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data