Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Noordse Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla flava thunbergi

Engelse naam

Grey-headed Wagtail

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde