Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witte Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla alba alba

English name

White Wagtail

Broedparen 2013-2015

70.000-110.000

Winteraantallen 2013-2015

2000-8000

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data