Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Pestvogel


Latijnse naam

Bombycilla garrulus

English name

Bohemian Waxwing

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

100-1200

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data