Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Heggenmus


Latijnse naam

Prunella modularis

Engelse naam

Dunnock

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen
berekening

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen
berekening