Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodborst


Latijnse naam

Erithacus rubecula

Engelse naam

European Robin

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal