Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Noordse Nachtegaal


Latijnse naam

Luscinia luscinia

Engelse naam

Thrush Nightingale

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening