Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Gekraagde Roodstaart


Latijnse naam

Phoenicurus phoenicurus

English name

Common Redstart

Broedparen 2013-2015

19.000-23.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data