Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodborsttapuit


Latijnse naam

Saxicola rubicola

English name

European Stonechat

Broedparen 2013-2015

15.000-18.000

Winteraantallen 2013-2015

200-1000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes