Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Lijster


Latijnse naam

Turdus viscivorus

English name

Mistle Thrush

Broedparen 2013-2015

10.000-12.000

Winteraantallen 2013-2015

5000-20.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data