Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Krekelzanger


Latijnse naam

Locustella fluviatilis

English name

River Warbler

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data