Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Snor


Latijnse naam

Locustella luscinioides

English name

Savi's Warbler

Broedparen 2013-2015

1900-2400

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen