Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rietzanger


Latijnse naam

Acrocephalus schoenobaenus

English name

Sedge Warbler

Broedparen 2013-2015

26.000-32.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen