Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Karekiet


Latijnse naam

Acrocephalus scirpaceus

English name

Eurasian Reed Warbler

Broedparen 2013-2015

140.000-240.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen