Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bladkoning


Latijnse naam

Phylloscopus inornatus

English name

Yellow-browed Warbler

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-2

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data