Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bergfluiter


Latijnse naam

Phylloscopus bonelli

English name

Western Bonelli's Warbler

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data