Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ooievaar


Latijnse naam

Ciconia ciconia

English name

White Stork

Broedparen 2013-2015

825-1000

Winteraantallen 2013-2015

500-750

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data