Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bonte Vliegenvanger


Latijnse naam

Ficedula hypoleuca

Engelse naam

European Pied Flycatcher

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening