Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Heremietibis


Latijnse naam

Geronticus eremita

English name

Northern Bald Ibis

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-2

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data