Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Lepelaar


Latijnse naam

Platalea leucorodia

English name

Eurasian Spoonbill

Broedparen 2013-2015

2530-3050

Winteraantallen 2013-2015

80-180

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes