Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Koolmees


Latijnse naam

Parus major

English name

Great Tit

Broedparen 2013-2015

375.000-625.000

Winteraantallen 2013-2015

1.000.000-2.000.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen