Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Koolmees


Latijnse naam

Parus major

English name

Great Tit

Broedparen 2013-2015

375.000-625.000

Winteraantallen 2013-2015

1.000.000-2.000.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes