Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boomklever


Latijnse naam

Sitta europaea

English name

Eurasian Nuthatch

Broedparen 2013-2015

31.000-38.000

Winteraantallen 2013-2015

90.000-110.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data