Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Flamingo


Latijnse naam

Phoeniconaias minor

English name

Lesser Flamingo

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-2

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data