Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kortsnavelboomkruiper


Latijnse naam

Certhia familiaris macrodactyla

Engelse naam

Central European Treecreeper

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data