Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Buidelmees


Latijnse naam

Remiz pendulinus

English name

Eurasian Penduline Tit

Broedparen 2013-2015

45-75

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data