Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Klapekster


Latijnse naam

Lanius excubitor

English name

Great Grey Shrike

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

300-400

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes