Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Gaai


Latijnse naam

Garrulus glandarius

English name

Eurasian Jay

Broedparen 2013-2015

45.000-65.000

Winteraantallen 2013-2015

150.000-250.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok